Uutta Helsinkiä Uutisia

 • 11.5

  Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy tiedottaa 5.5.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä

  KRUUNUVUORENRANNAN PALVELU OY:N YHTEYSTIEDOT               

  Toimitusjohtaja               Jari Paavilainen, puh. 010 228 4000,
                                           jari.paavilainen@realia.fi
  Isännöitsijä                    Joonas Siponen puh. 010 228 4000,
                                           joonas.siponen@realia.fi
  Asiakaspalvelu               Realia asiakaspalvelu puh. 010 228 4000,
                                           palveluyhtiot@realia.fi
                    
  VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
  Varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.5.2022, ja siinä käsiteltiin ja päätettiin yhtiöjärjestyksen ja kokouskutsun mukaiset asiat.
   
  Yhtiökokous vahvisti käyttömaksut 1.5.2022 alkaen seuraavasti:
  Autopaikkojen käyttömaksu   52,00 euroa/ autopaikka / kuukausi                                            Alueportaalin ja yhteiskerhotilojen käyttömaksu 
  0,05 euroa/ k-m2 / kuukausi
  Yhteispihojen käyttömaksu 0,20 euroa/ k-m² / kuukausi
   
  HALLITUS
  Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi:
  Martti Tallila                 Helsingin kaupunki
  Niila Ivari                     Helsingin kaupunki
  Merja Rukko                Asuntotuotanto
  Sami Järvinen             Hartela Etelä-Suomi Oy
  Petri Raunio                YIT Suomi Oy
  Ilpo Marjeta                 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
  Petri Bergström           TA-Yhtymä Oy
  Saskia Lammi              asukasjäsen
  Mikko Miettinen            asukasjäsen
   
  Hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Martti Tallila.
                    
  TILINTARKASTAJA
  Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Rimpinen.
   
  MUUT ASIAT
  Yhtiökokous päätti muuttaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen 14 §:n ensimmäisen kappaleen yhtiökokouksen pitämistä koskevaa ajankohtaa seuraavasti: 
  Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä ja että yhtiöjärjestys pysyy muilta osin entisellään. 
   
  Yhteistyöterveisin
  Jari Paavilainen
  Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy, toimitusjohtaja
   
  Lue lisää
 • 20.5

  Roden asiakaskyselyn tulokset

  Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n (RODE) järjestämä asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 19.4. – 8.5.2022 välisenä aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 175 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

  Asiakaskyselyn vastausten perusteella Roden jätepalveluihin ollaan kohtuullisen tyytyväisiä. Suurin osa vastaajista antoi Kruunuvuorenrannan jätepalveluille yleisarvosanaksi 4/5. Annettujen yleisarvosanojen keskiarvo oli 3,7.

  Kehitettävää ja parannettavaakin toki löytyi. Kaikki palautteet käydään läpi ja niiden perusteella pyritään kohti toimivampaa jätepalvelua. 
  Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!
   
  Käy katsomassa lisää Asiakaskyselyn tulokset | RODE
  Lue lisää
 • 11.3

  Muistutus Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tulevien yhteiskerhotilojen tarveselvityksen asukaskyselystä

  KRUUNUVUORENRANNAN PALVELU OY:N TULEVIEN YHTEISKERHOTILOJEN TARVESELVITYKSEN ASUKASKYSELYÄ JATKETAAN SU 13.3.2022 SAAKKA
   
  Tulevien yhteiskerhotilojen tarveselvityksessä haetaan asukasohjausta kyselyllä, jolla asukkaat voivat esittää toiveitaan tulevien tilojen tilaratkaisuista ja toiminnoista.
  Tulevien yhteiskerhotilojen tuottamisessa painotetaan asukkaiden osallistamista ja kuuntelemista. Käynnistetyn tarveselvityksen yhteydessä asukkaiden toiveita kartoitetaan kyselyllä sekä kahdella työpajalla, jotka on tarkoitus järjestää kevään 2022 aikana. Asukkailta toivotaan osallistumista Kruunuverkko.fi -sivustolla ja Facebook-ryhmässä Kruunuvuorenranta julkaistuun sähköiseen kyselyyn. Pyydämme vastaamaan kyselyyn sunnuntaihin 13.3.2022 mennessä.

  Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on rakennuttanut alueelle jo kaksi asukkaiden yhteiskerhotilaa, joista toinen Borgströminmäen päiväkodin ja toinen Kruunuparkki 5 yhteyteen. 

  Linkki Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tulevien yhteiskerhotilojen kyselyyn https://forms.gle/f3pcsTTBgeLExGTp8
   
  Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy
   
  Lue lisää