27.1
Pysäköintilaitoksen Kruunuparkki 1, Gunillantie 20, 00870 Helsinki autojen sähkölatausinfran uudistaminen

Pysäköintilaitoksen Kruunuparkki 1, Gunillantie 20, 00870 Helsinki autojen sähkölatausinfran uudistaminen.

Pysäköintilaitoksessa on ollut sähkötolppiin asennettuna mahdollisuus lohkolämmitykseen sekä hitaaseen sähkö- ja hybridiautojen lataukseen vahvistettujen schuco-pistorasioiden kautta. Kulutustiedon saaminen vanhoista sähkötolpista käyttäjäkohtaista laskutusta varten olisi ollut haastavaa. Parkkihallia rakennettaessa ei ollut vielä näkymää nykyisenlaisesta tarpeesta ja sähköautojen määrän voimakkaasta lisääntymisestä.
Palveluyhtiön teettämässä kyselyssä saadussa palautteessa toivottiin nopeampia, tehokkaampia lataustolppia ja sähkökulujen kohdentamista yksittäisille käyttäjille, sekä lataustolppien mahdollista lisäämistä tarpeen mukaan.
Lisäksi eri taloyhtiöt toivoivat voivansa itse määritellä haluamansa latausjärjestelmien operaattorit ja lataustolppien määrän.

Nyt tehtävässä uudistuksessa Kruunuparkki 1:seen rakennetaan sähköautojen latausinfra mahdollistamaan sähköautojen nopea lataaminen kaikille parkkihallin autopaikoille. Kiinteistöön rakennetaan sähkönjakelukiskojärjestelmä, jota jaetaan taloyhtiökohtaisesti. Autopaikkamäärät tulevat pysymään ennallaan. Sähköautojen latausinfran rakentamisen urakkaan kuuluu: sähköjärjestelmän rakentaminen pääkeskukselta jokaisen autopaikan kohdalle parkkihallissa. Latausjärjestelmässä käytetään monitasoista kuormanhallintaa. Mikäli kiinteistön muu kulutus sallii, on latausjärjestelmällä käytössä n. 172kW lataustehoa.

Yhtiökohtainen sähkönjakelukiskojärjestelmä mahdollistaa, että jokainen yhtiö voi itse valita:
 · latauslaitetoimittajan, joita on tarjolla useampi sekä tolppien määrän
 · latausoperaattorin, jonka kautta autopaikkojen lataus laskutetaan joko taloyhtiöltä tai käyttäjiltä
 · laatia omat sopimukset palveluista. Eli nämä jäävät taloyhtiöiden omaksi päätökseksi ja hankinnaksi

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy kilpailutti urakan suorittajaksi Sähkö7 Oy:n, jonka yhteystiedot löytyvät parkkihallista.
Työt aloitetaan tammikuun aikana poistamalla käytöstä nykyinen latauksen schuco-pistoke, joten autojen lataaminen ei enää ole mahdollista työn aikana. Työn etenemän mukaan tiedotetaan tarpeista hetkellisesti tyhjentää autopaikkoja työn mahdollistamiseksi. Väliaikaisia paikkoja tulee hakea mm. kadun varsilta. Käyttörajoitteet ovat hetkellisiä ja johtuvat virtakiskojen asentamisesta autopaikkojen yläpuolelle.
Työn on arvioitu kestävän toukokuun 2023 loppuun, riippuen tarvikkeiden saatavuudesta ja toimitusajoista.
Taloyhtiöt voivat kuitenkin jo työn aikana aloittaa tarvitsemiensa tolppien valinnan ja hankinnan.

Kruunuparkki 1:n jälkeen on tarkoitus toteuttaa vastaavanlainen uudistaminen myös muissa palveluyhtiön pysäköintilaitoksissa.

Valitettavasti töistä aiheutuu aina jonkin verran haittaa käyttäjille, toivomme ymmärrystä laadukkaamman palvelun tuottamiseksi.

Yhteistyöterveisin
 
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy 
Takaisin