18.5
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tulevien yhteiskerhotilojen tarveselvityksen kuulumisia

Kruunuvuorenrannan asukastilojen yhteiskehittäminen etenee!
Aiheeseen liittyvään kyselyyn vastasi huhtikuuhun mennessä 105 henkilöä, kiitos kaikille vastaajille! Tarveselvityksen näkökulmasta se on tuottanut arvokasta lähtötietoa alueen käyttäjien tarpeista ja toiveista.

Huhtikuun lopulla pidetyssä työpajassa perehdyimme Kruunuvuorenrannan aluetta koskeviin tämänhetkisiin  suunnitelmiin ja yhteiskehitimme Kruunuvuorenrannan tulevaisuuden palveluja. Kutsuimme mukaan alueen asukkaita, aktiiveja ja kaikkia aiheesta kiinnostuneita. Paikalle saapui sadesäästä huolimatta monialainen kokoonpano, kiitos kaikille osallistujille! Työpaja pidettiin Kruunuparkki 5:n asukastilassa.

Aloitimme työpajan Vesan kaavoitus- ja tarvekartoituskatsauksella, jonka jälkeen kävimme läpi kiteytyksen yhteiskäyttötiloja koskevan kyselyn tuloksista, työpajatyöskentelyn pohjustamiseksi. Keskustelimme esiin nousseista teemoista ja muodostimme yhteistä ymmärrystä vastausten painopisteistä. Osallistujat saivat antaa äänensä mielestään tärkeimmille kehitettäville palveluille / aiheille.
Virittäydyimme yhdessä tulevaisuuteen ja yhteiskehittämiseen koostamalla Kruunuvuorenrantaa koskevan tulevaisuustutkan, eli aikajanan, jossa visiot yltivät jopa sadan vuoden päähän. Tulevaisuustutkaan kirjattiin alueen arvoja, infraa, demografiaa, asukasmäärää, palveluverkkoa sekä alueidentitettiin liittyviä asioita ja aiheita.

Työpajatyöskentelyssä jakaannuimme kolmeen ryhmään, jonka tavoitteena oli kussakin ryhmässä luoda "kruunukortteja" sellaisista kehitettävistä palveluista tai aiheista, joita kyselyn vastausten nostoista oli eniten äänestetty. Monialainen yhteiskehittäminen synnytti aiheisiin monipuolisia näkökulmia yhteensä yhdeksän kruunukortin muodossa, joihin voi tutustua miro-alustalla. Keskustelu oli rikasta ja toi esiin alueen alati vahvistuvan yhteisöllisyyden. Tulevaisuuteen katsoessa tärkeäksi huomiota vaativaksi ryhmäksi tunnistettiin nuoret, joille toivottiin tekemistä ja tiloja. Alueen elinvoimaisuutta aktivoitaisiin mm. asukaskahvilan ja keikkapaikan muodossa, ja asukkaita huomioitaisiin tiloilla ja palveluilla liittyen esim. pyörän huoltoon tai käsityötiloihin. Merellisyys korostui ympärivuotiseen uimiseen, vesiurheiluun sekä Saunakylään kytkeytyvissä palvelukuvauksissa.

Kolme tuntia kului nopeasti! Lopuksi jaetuissa oivalluksissa kiteytettiin yleistunnelmaa osuvasti; "on paljon mahdollisuuksia, tulevia tiloja ja intoa!". Asukkaiden osallisuus ja yhteiskehittäminen koetaan tärkeiksi.

Pian pääsemme taas innostumaan toistemme ajatuksista, eli yhteiskehittämisen pariin palataan taas maanantaina 30.5.2022 klo  18-21.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Voit edelleen ilmoittautua mukaan täältä:
https://forms.gle/4cwnoNznEASTGSA8A

Kruunvuorenrannan yhteiskäyttötilojen tarvekartoitukseen liittyvää taustamateriaaliin voi tutustua täältä:
https://bit.ly/3srtlIf

Kyselyn ja ensimmäisen työpajan tuloksiin voi tutustua yhteiskehittämisalusta mirossa:
https://miro.com/app/board/uXjVO9ahQt8=/?share_link_id=894816023691

Miro-valkotaulun perusteet:
https://www.youtube.com/watch?v=QtzooasnQsg


Keväistä toukokuun jatkoa, toivottavasti nähdään työpajan merkeissä!
- Anni & Piritta / Et May Oy ja Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy
 
Takaisin