11.5
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy tiedottaa 5.5.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä

KRUUNUVUORENRANNAN PALVELU OY:N YHTEYSTIEDOT               

Toimitusjohtaja               Jari Paavilainen, puh. 010 228 4000,
                                         jari.paavilainen@realia.fi
Isännöitsijä                    Joonas Siponen puh. 010 228 4000,
                                         joonas.siponen@realia.fi
Asiakaspalvelu               Realia asiakaspalvelu puh. 010 228 4000,
                                         palveluyhtiot@realia.fi
                  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.5.2022, ja siinä käsiteltiin ja päätettiin yhtiöjärjestyksen ja kokouskutsun mukaiset asiat.
 
Yhtiökokous vahvisti käyttömaksut 1.5.2022 alkaen seuraavasti:
Autopaikkojen käyttömaksu   52,00 euroa/ autopaikka / kuukausi                                            Alueportaalin ja yhteiskerhotilojen käyttömaksu 
0,05 euroa/ k-m2 / kuukausi
Yhteispihojen käyttömaksu 0,20 euroa/ k-m² / kuukausi
 
HALLITUS
Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi:
Martti Tallila                 Helsingin kaupunki
Niila Ivari                     Helsingin kaupunki
Merja Rukko                Asuntotuotanto
Sami Järvinen             Hartela Etelä-Suomi Oy
Petri Raunio                YIT Suomi Oy
Ilpo Marjeta                 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
Petri Bergström           TA-Yhtymä Oy
Saskia Lammi              asukasjäsen
Mikko Miettinen            asukasjäsen
 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Martti Tallila.
                  
TILINTARKASTAJA
Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Rimpinen.
 
MUUT ASIAT
Yhtiökokous päätti muuttaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen 14 §:n ensimmäisen kappaleen yhtiökokouksen pitämistä koskevaa ajankohtaa seuraavasti: 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä ja että yhtiöjärjestys pysyy muilta osin entisellään. 
 
Yhteistyöterveisin
Jari Paavilainen
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy, toimitusjohtaja
 
Takaisin