11.3
Muistutus Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tulevien yhteiskerhotilojen tarveselvityksen asukaskyselystä

KRUUNUVUORENRANNAN PALVELU OY:N TULEVIEN YHTEISKERHOTILOJEN TARVESELVITYKSEN ASUKASKYSELYÄ JATKETAAN SU 13.3.2022 SAAKKA
 
Tulevien yhteiskerhotilojen tarveselvityksessä haetaan asukasohjausta kyselyllä, jolla asukkaat voivat esittää toiveitaan tulevien tilojen tilaratkaisuista ja toiminnoista.
Tulevien yhteiskerhotilojen tuottamisessa painotetaan asukkaiden osallistamista ja kuuntelemista. Käynnistetyn tarveselvityksen yhteydessä asukkaiden toiveita kartoitetaan kyselyllä sekä kahdella työpajalla, jotka on tarkoitus järjestää kevään 2022 aikana. Asukkailta toivotaan osallistumista Kruunuverkko.fi -sivustolla ja Facebook-ryhmässä Kruunuvuorenranta julkaistuun sähköiseen kyselyyn. Pyydämme vastaamaan kyselyyn sunnuntaihin 13.3.2022 mennessä.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on rakennuttanut alueelle jo kaksi asukkaiden yhteiskerhotilaa, joista toinen Borgströminmäen päiväkodin ja toinen Kruunuparkki 5 yhteyteen. 

Linkki Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tulevien yhteiskerhotilojen kyselyyn https://forms.gle/f3pcsTTBgeLExGTp8
 
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy
 
Takaisin